top of page

Умови оренди 

ПУНКТ 1 відповідно до умов цієї Угоди (далі - Угода) орендодавець надає орендарю оплачений транспортний засіб, описаний у цьому Договорі, у тимчасове володіння та користування за ціною, зазначеною у чинному прейскуранті та цьому Договорі.

ПУНКТ 2 відповідно до умов цієї Угоди орендар зобов'язується і підтверджує: прийняття цін, зазначених у нашому прейскуранті і в договорі, а також інших умов договору; вік не молодше 21 року і наявність дійсних водійських прав строком не менше 2 років; факт що орендований транспортний засіб забезпечено всім необхідним обладнанням та інструментами; повернення орендованого транспортного засобу відповідно до умов цієї Угоди (дійсна затримка повернення на 2 години, стягується орендна плата більш ніж за 2 години на добу) або попереднє; використання орендованого транспортного засобу для власних потреб відповідно до призначення орендованого транспортного засобу, а також передача орендованого транспортного засобу будь-якій третій особі без письмової згоди орендодавця та належного звільнення від відповідальності будь-якої третьої особи, якщо орендодавець має право вилучити орендований транспортний засіб у орендаря без повернення грошей. Тільки в тому випадку, якщо не були дотримані умови для дорожнього руху, всі витрати і збиток, заподіяний майну орендодавця, несе особа, яка підписала цей договір, або компанія, яка підписала договір; управляти орендованим транспортним засобом, не перевищуючи встановлених обмежень за кількістю пасажирів і масі перевезення вантажу; управляти орендованим транспортним засобом в межах Республіки Чорногорія і при перетині територіальних кордонів тільки з письмової згоди орендодавця; не використовувати орендований транспортний засіб в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, для вчинення правопорушення(вчинення злочинних діянь, незаконний перетин кордону і т.д.), для мотоспортивних заходів і т. д.; орендар не має права розбирати і ремонтувати автомобіль, а втручання в роботу автомобіля і додаткового обладнання. У разі порушення умов, передбачених цим пунктом договору, орендар зобов'язується відшкодувати орендодавцю збиток в повному обсязі відповідно до законодавства Республіки Чорногорія.

ПУНКТ 3 відповідно до умов цієї Угоди орендар зобов'язується виплатити орендодавцю орендну плату за користування орендованим транспортним засобом в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, і просто внести суму вашого депозиту в порядку і розмірі, зазначених у договорі. Орендодавець несе витрати, пов'язані з експлуатацією орендованого транспортного засобу. Орендодавець не відшкодовує витрати, пов'язані з оплатою поромів, тунелів, мостів, платних доріг, парковок і т. д. Орендна плата оплачується орендарем у повному обсязі, дата укладення цієї Угоди-уповноваженими представниками сторін. При поверненні орендованого транспортного засобу в раніше вказаний в договорі термін орендар зобов'язаний повідомити орендодавця не менше ніж за 24 години до нової дати повернення. При недотриманні умов орендар зобов'язується виплатити орендодавцю суму, еквівалентну добовій оренді транспортного засобу. Пробіг транспортного засобу не повинен перевищувати 200 (двохсот) миль на добу. Коли орендар оплачує орендодавцю Пробіг відповідно до тарифу в розмірі 50 (п'ятдесяти) євроцентів за кілометр. Депозит повністю оплачується орендарем в євроцентах за 1 кілометр. Завдаток вноситься орендарем в повному обсязі в день підписання цієї Угоди уповноваженими сторонами.

ПУНКТ 4. Відповідно до умов цієї угоди, на орендаря покладаються такі обов'язки: у вартість оренди входить страхова відповідальність за можливу шкоду, заподіяну орендованому транспортному засобу не з вини третіх осіб, з урахуванням положень, викладених далі. Обов'язкове страхування передбачає відшкодування збитків у розмірі, що перевищує 200 (двісті) євро орендованому транспортному засобу, заподіяного не з вини орендаря, за умови належного відшкодування шкоди державним органам країни, в якій орендований транспортний засіб було пошкоджено (поліції). У разі провини орендаря (ГИБДД) обов'язок відшкодувати збиток, заподіяний орендованому транспортному засобу, покладається на орендаря транспортного засобу. Розмір збитку визначається на підставі висновків незалежного оцінювача. Відшкодування збитку в розмірі 100% від покупної ціни орендованого транспортного засобу в разі викрадення і транспортних средствабез оригінального ключа, за умови надання оригіналу CTS, з відповідною заявою звертаються до державних органів країни, в якій був здійснений викрадення орендованого транспортного засобу, і оформляють протокол. При недотриманні цих Умов обов'язок відшкодувати заподіяну шкоду орендодавцю і його транспортному засобу покладається на орендаря. У разі втрати оригіналів ключів або документів від орендованого транспортного засобу стягується штраф у розмірі 1000 євро. За втрату ключів або документів на скутері стягується штраф у розмірі 200 євро. Страховка не передбачає страхування від шкоди, заподіяної орендованому транспортному засобу в результаті перебування орендаря в стані алкогольного, наркотичного або токсикоманічного сп'яніння, оренди транспортного засобу без дійсних водійських прав, а також якщо в орендованому транспортному засобі знаходиться велика кількість пасажирів з відповідними документами на орендований транспортний засіб. Орендар відшкодує 100% шкоди, заподіяної орендованому транспортному засобу, внаслідок проколу шин, колісних дисків і додаткового обладнання.

ПУНКТ 5 протягом строку оренди орендодавець не несе відповідальності за порушення орендарем вимог нормативних правових актів Республіки Чорногорія.

Згідно з пунктом 6, всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання цієї Угоди, Сторони будуть прагнути врегулювати шляхом переговорів. У разі недосягнення компромісу, протягом одного місяця після виникнення спору, спір буде розглянуто компетентним судом Республіки Чорногорія.

ПУНКТ 7 цього Договору вступає в силу з дати підписання уповноваженими представниками сторін і залишається в силі до повного виконання сторонами всіх своїх зобов'язань за цим Договором.

ПУНКТ 8, будь-які зміни, доповнень і додатків до цієї Угоди дійсні тільки в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками сторін.

ПУНКТ 9 цієї Угоди складено у двох примірниках англійською (англомовною) та чорногорською мовами. Оригінал договору залишається у орендодавця, орендарю надається копія. При необхідності тлумачення положень цього Договору переважну силу має текст договору чорногорською мовою

.

bottom of page