top of page

Kiralama koşulları 

SÖZLEŞME kira aracı arasında DOO KRİSTİNA (Kiralayan) ve müşteri (Kiracı) kiralayan ve kiracı. daha sonra, ortak referans olarak veya ayrı olarak görüntü olarak anılır.

 

 PARAGRAPH 1 bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) ev sahibi, kiracıya bu Sözleşmede açıklanan aracı ödemesini, geçici bulundurma ve kullanma hakkını mevcut fiyat listesinde ve bu Sözleşmede belirtilen bir fiyata verir.

 

Kiracı taahhüt eder ve Onaylar, bu anlaşma uyarınca, PARAGRAF 2: fiyat listemizde Antlaşması belirtilen ve fiyatlar kabulü, yaş olarak, Sözleşmenin diğer şartları; 21 yaş altı ve 2 yaşından küçük; kiralık araç, gerekli tüm ekipman ve aletleri güvenli gerçeğini; bu anlaşma uyarınca kiralanan aracın iadesi (geçerli 2 saat dönüş gecikme için geçerli bir ehliyet var, 2 saatten fazla günlük kira almak), ya da önceden kiralayana haber ; kiralanan aracın, kiralanan aracın atanmasına uygun olarak kendi ihtiyaçları için kullanılması ve kiralanan aracın, kiralayanın yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü tarafa verilmemesi ve Ev sahibinin kiralanan aracı bir kiracıdan çekme hakkı varsa, herhangi bir üçüncü tarafın uygun şekilde boşaltılması para iadesi olmadan. Karayolu trafik şartlarına uyulmadığı anda, kiralayanın malına verilen tüm masraflar, bu sözleşmeyi imzalayan kişi veya Sözleşmeyi imzalayan şirket tarafından karşılanır; muafiyet sınırlarını aşmadan kiralanan aracı yönetin yolcu sayısı ve yük taşıma kütlesi; Karadağ Cumhuriyeti içinde kiralanan aracı ve toprak sınırlarının kesişimini yalnızca kiralayanın yazılı izni ile yönetin; Kiralanan aracı alkol, narkotik veya toksik sarhoşluk durumunda bir suç için kullanmayın (Cezai işlemler komisyonu, yasadışı sınır geçişi, vb.), Motosportivnyh faaliyetleri vb. İçin; Kiracının aracı sökme ve tamir etme hakkı yoktur ve ayrıca araca ve ek donanıma müdahale etme hakkı yoktur. Sözleşmenin bu fıkrasında öngörülen koşulların ihlal edilmesi durumunda kiracı, Karadağ Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kiralayanı tam olarak tazmin etmeyi taahhüt eder.

 

PARAGRAF 3 bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak kiracı, kiralanan aracın kullanımı için kirayı bu Sözleşmede öngörülen şekilde ve koşullar altında ev sahibine ödemeyi ve depozito tutarınızı Sözleşmede belirtilen sıra ve miktarda yapmayı taahhüt eder. Kiraya veren, kiralanan aracın işletilmesine ilişkin masrafları üstlenir. Kiralayan, feribotların, tünellerin, köprülerin, ücretli yolların, otoparkların vb. Ödenmesiyle ilgili masrafları geri ödememektedir. Kira, bu sözleşmenin yapıldığı tarih olan kiracı tarafından tarafların yetkili temsilcileri tarafından tam olarak ödenir. Daha önce sözleşme döneminde belirtilen kiralanan aracı iade ederken kiracı, yeni iade tarihinden en az 24 saat önce kiralayana bildirmekle yükümlüdür. Şartlara uymadığınız takdirde kiracı, kiralayana aracın günlük kirasına denk bir tutar ödemeyi taahhüt eder. Aracın kilometresi günde 200 (iki yüz) milden fazla olmamalıdır. Kiracı, kilometre başına 50 (elli) euro sent tarifesine göre yolculuk kilometresini ev sahibine ödediğinde. Depozito, kiracı tarafından 1 kilometre başına tam euro sent olarak ödenir. Depozito, bu Sözleşmenin yetkili taraflarca imzalandığı gün kiracı tarafından tam olarak ödenir.

 

PARAGRAF 4. İşbu sözleşme hükümlerine uygun olarak aşağıdaki sorumluluklar: Arendatel', kira bedelini, kiralanan araca gelebilecek olası hasarlar için sigorta yükümlülüğünü içermekte olup, bundan sonra belirtilen hükümlere tabi olarak üçüncü şahısların suçu değildir. Zorunlu sigorta, kiralanan aracın hasar gördüğü ülkenin kamu makamlarına (polise) zararın uygun şekilde tahliyesine tabi olarak, kiracının kusuru olmaksızın kiralanan aracın 200 Euro'yu (iki yüz) aşan tutarında tazminat sağlar. Kiracının kusuru halinde (trafik) kiralanan araca verilen zararı tazmin yükümlülüğü, aracın kiracısıdır. Hasarın kapsamı, bağımsız bir değerleme uzmanının bulgularına dayanarak belirlenir. Orijinal anahtarın çalınması ve taşınması durumunda kiralanan aracın satın alma fiyatının% 100'ünde meydana gelen hasarlar, orijinal CTS tarafından sağlanan, ülkedeki kamu makamlarına yapılan ilgili açıklamada, kiralanan aracın kaçırılması ve bir protokol tasarlanması taahhüt edilmiştir. Bu şartlara uyulmadığında, uğradığı zararı ve aracını kiralayana, kiracıya tazmin etme yükümlülüğü. Kiralanan aracın orijinal anahtarlarının veya belgelerinin 1000 euro para cezası olması durumunda. Scooterdaki kayıp anahtarlar veya belgeler için 200 Euro para cezası. Sigorta, Kiracının alkol, narkotik veya toksik sarhoşluk, geçerli ehliyeti olmayan bir araç kiralaması ve kiralanan bir araçta çok sayıda yolcu olması durumunda kiralanan araca verilen zarara karşı sigorta sağlamaz.kiralanan araçla ilgili belgeler. Kiracı, lastiklerin, tekerleklerin ve ek ekipmanların delinmesi nedeniyle kiralanan araca verilen hasarın% 100'ünü mahsup edecektir.

 

5. PARAGRAF kira süresi boyunca, kiralayan, Karadağ Cumhuriyeti'nin normatif yasal düzenlemelerinin Kiracı gerekliliklerini ihlal etmekten sorumlu değildir.

 

6. PARAGRAFTA, işbu sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar ve anlaşmazlıklar, Taraflar müzakere yoluyla çözülmeye çalışacaklardır. Bir uzlaşmaya varılmaması halinde, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından sonraki bir ay içinde, anlaşmazlık Karadağ Cumhuriyeti'nin yetkili bir mahkemesi tarafından incelenecektir.

 

Bu Antlaşmanın 7. fıkrası, tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bu Antlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar yürürlükte kalacaktır.

 

PARAGRAF 8, bu Sözleşmedeki herhangi bir değişiklik, değişiklik ve ek, ancak yazılı olarak taahhüt edilmeleri ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmaları halinde geçerli olacaktır.

 

İşbu sözleşmenin 9. paragrafı, ingilizce (ingilizce) ve Karadağ dillerinde iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Sözleşmenin aslı Kiralayan ile kalır, kiracının bir kopyası mevcuttur. Gerekirse, bu Antlaşma hükümlerinin, Antlaşma metninin Karadağ dilinde yorumlanması esas alınacaktır.

bottom of page